Koncepcja pracy przedszkola

Strona główna Koncepcja pracy przedszkola
Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów

Odkrywamy u dzieci ich mocne strony, pomagamy im w rozwijaniu się i dojrzewaniu w zgodzie ze światem i własnymi zdolnościami. Pobudzamy motywację i chęć do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i działań, w atmosferze bezpieczeństwa i bezwzględnej akceptacji z naciskiem na zasady dobrego wychowania. Ujawniamy talenty dzieci przy pomocy Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.

Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi geniusz. Trzeba tylko pozwolić mu się objawić

Wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 1 poznają przede wszystkim wiedzę z kilku głównych obszarów życia:

Jak cię widzą, tak cię cenią
o wizerunku – dbamy o czysty i schludny wygląd; magiczna moc uśmiechu i kontaktu wzrokowego; zasady Dress code; właściwa postawa ciała itd.
Savoir-vivre w życiu codziennym
poznajemy cechy człowieka dobrze wychowanego; zwyczaje i reguły obowiązujące przy stole; dobre maniery w miejscach publicznych; uczymy się szacunku do ojczyzny, przyrody, osób z niepełnosprawnością, dbamy o przyrodę itd.
Jem zdrowo, żyję zdrowo
zajęcia warsztatowe – dlaczego jemy owoce i warzywa, wiem co jem, piramida żywienia itd.
Ćwiczymy i rozwijamy sprawność fizyczną
stosowanie elementów metody P. Dennisona i R. Labana – poranna gimnastyka; spacery i wycieczki; rozgrywki sportowe; ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu; tańczymy.

W świecie czytelnictwa
spotkania czytelnicze w przedszkolu, rodzice i absolwenci czytają przedszkolakom, poznajemy literki i sylaby itd.

Wyznacznikiem jakości mają być bezpieczne, radosne, dobrze przygotowane do podjęcia nauki szkolnej dzieci oraz spokojni i zadowoleni rodzice. Koncepcja pracy przedszkola ma opierać się na podmiotowym traktowaniu dziecka, szacunku dla jego godności. Dziecko w naszym przedszkolu nie jest anonimowe. Nauczyciele znają jego środowisko rodzinne, problemy, jego predyspozycje indywidualne, zamiłowania uzdolnienia, możliwości, zainteresowania. Poszukiwanie nowych kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej umożliwi dzieciom jeszcze lepszy, harmonijny i wszechstronny rozwój.

Dostępność