Rada rodziców

Strona główna Rada rodziców
Rada Rodziców Przedszkola nr 1 we Władysławowie
  • Przewodniczący – Piotr Patalas
  • Zastępca – Zuzanna Nadolska
  • Sekretarz – Daria Koziróg
  • Skarbnik – Natalia Świerczyńska

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Nr konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy Krokowa: 57834900020036151830000010

Dostępność