Rada rodziców

Strona główna Rada rodziców
Rada Rodziców Przedszkola nr 1 we Władysławowie
  • Przewodniczący – Zuzanna Nadolska
  • Zastępca – Wioleta Struck
  • Sekretarz – Bartosz Wolski
  • Skarbnik – Wioleta Charyna, Katarzyna Golla

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Nr konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy Krokowa: 57834900020036151830000010

Dostępność