Witamy w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie

W Przedszkolu nr 1 rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania naszych wychowanków oraz tworzymy warunki do odkrywania przez nich świata i uczenia się. Wykorzystujemy mocne strony dziecka do wzmacniana tych, które wymagają wspierania lub korygowania. Sprawiamy, że nauka i poznawanie świata przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością, rozwija motywację oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy.

Uśmiechniętych Przedszkolaków
Dodatkowych zajęć
Godzin opieki nad dziećmi
Nasze zajęcia dodatkowe

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko odkrywa swoje zainteresowania i talenty. Jest to dobry moment na podejmowanie pierwszych prób uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. W ten sposób dziecko będzie mogło przekonać się, jakiego rodzaju aktywności sprawiają mu najwięcej radości i satysfakcji, rozwijać swoje talenty i pasje.

Kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat, pozwala na jego lepsze opanowanie i posługiwanie się nim. Wspomaga zdolność uczenia się, koncentrację oraz zapamiętywanie.
  • Wiek: 2,5 -5 Lat
  • Ilość grup: 6
Nauka o świecie od najmłodszych lat może być związana z mile spędzonym czasem. Uczenie się nie musi być nudne. Wystarczy, że za pomocą odpowiednich środków nauka stanie się zabawą.
  • Wiek: 2,5 -5 Lat
  • Ilość grup: 6
Bycie odkrywcą ? to niezwykła przygoda, jeśli wyruszamy w nią ze swoja grupą uczymy się spędzania czasu z rówieśnikami, nawiązywania pierwszych więzi społecznych oraz zasad funkcjonowania w grupie.
  • Wiek: 2,5-5 Lat
  • Ilość grup: 6
Edukacja specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami

Uczestnictwo w dedykowanych formach zajęć specjalistycznych i terapii

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką wielu specjalistów. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie ich możliwości rozwojowych, a co za tym idzie odpowiednio wczesne podejmowanie działań wyrównujących deficyty będące efektem nieharmonijnego rozwoju.

Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne ? Ich celem jest odnalezienie mocnych stron uczestników i na ich podstawie rozwijanie obszarów deficytowych.

Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy

Kompetencja jest to precyzyjne i przemyślane wykorzystanie posiadanej lub zdobywanej wiedzy w praktyce. Do tzw. kompetencji kluczowych należą: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, kompetencje matematyczne, społeczne i obywatelskie, informatyczne, umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem zmieniającym się w każdym kolejnym etapie życia dziecka. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności. Przedszkole zapewnia wsparcie rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Oprócz rozmów ze specjalistami, wymiany doświadczeń z innymi rodzicami prowadzone są też zajęcia psychologiczno – warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego.

Co Oferujemy?

Pyszne posiłki

Budujemy u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

Język Angielski

Wspomaga zdolność uczenia się, koncentrację oraz zapamiętywanie.

Integracja

Uczy odpowiedzialności za innego człowieka, empatii, zrozumienia i poszanowania dla różnorodności.

Domowa atmosfera

Otoczenie w salach sprzyja rozwojowi dziecka w każdej sferze: poznawczej, społecznej, zdrowotno-ruchowej.

Zajęcia logopedyczne

Efektowne metody w zakresie rozwijania prawidłowej mowy dziecka i jego sprawności językowej.

Wykwalifikowana kadra

Kadra, która refleksyjnie analizuje każde dziecko traktując je indywidualnie.
Wykwalifikowana Kadra

Ludzie zainspirowani pracą z dziećmi, posiadający otwarte serca, działający w sposób profesjonalny i przemyślany. To zespół kompetentnych nauczycieli i specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy wiedzą, że doświadczenia wyniesione z przedszkola mają znaczący wpływ na przyszłość dziecka. Dlatego program edukacyjny realizują z pasją, dając możliwość doświadczania, w sposób refleksyjny uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego przedszkolaka.

Hanna Żaczek
Dyrektor przedszkola

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, tutor i coach. Absolwentka Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni, Akademii Humanistyczno ? Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

Eliza Wiśniewska
Wychowawca w grupie oraz nauczyciel języka angielskiego
Absolwentka Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku Pedagogika: Wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w na kierunku pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną. Dodatkowo ukończyła kurs z Terapii Behawioralnej w teorii i praktyce.
Aktualności
12 lipca 2024

Pożegnanie przedszkola

przedwlad 0 Komentarze

Czytaj więcej

20 czerwca 2024

Bezpieczeństwo w czasie wakacji

przedwlad 0 Komentarze

Czytaj więcej

Dostępność