Zajęcia edukacyjne

Strona główna Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy

Kompetencja jest to precyzyjne i przemyślane wykorzystanie posiadanej lub zdobywanej  wiedzy w praktyce. Do tzw. kompetencji kluczowych należą: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w  językach obcych, kompetencje matematyczne, społeczne i obywatelskie, informatyczne, umiejętność uczenia się i  rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Posiadane przez dzieci umiejętności podstawowe: czytanie, myślenie matematyczne, komunikowanie się, posługiwanie nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, umiejętność uczenia się i  pracy zespołowej są ściśle powiązane z kompetencjami kluczowymi, które są niezbędne w procesie poznawania i rozumienia otaczającej rzeczywistości.

Aby wykształcić w naszych wychowankach potrzebne w późniejszym etapie kształcenia umiejętności prowadzimy w każdej z grup zajęcia z robotyki, przy udziale bee ? botów, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, doskonalimy umiejętności matematyczne i językowe oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Dokładamy wszelkich starań by dzieci opuszczające nasze przedszkole były w pełni przygotowanie do nauki w szkole.

Dostępność