Wsparcie rodziców

Strona główna Wsparcie rodziców
Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem zmieniającym się w każdym kolejnym etapie życia dziecka. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.

Przedszkole zapewnia wsparcie rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Oprócz rozmów ze specjalistami, wymiany doświadczeń z innymi rodzicami prowadzone są też zajęcia psychologiczno ? warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego.

Wsparcie wykwalifikowanej kadry i specjalistów m.in. pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty SI, logopedy czy rehabilitanta ruchowego pozwala zmniejszyć wątpliwości i niepokoje, łatwiej zaakceptować trudną sytuację rodzinną i jeszcze bardziej pokochać niepełnosprawne dziecko. Daje poczucie siły, wartości i nadziei. Integracja między rodzicami pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni i wymiany użytecznych informacji.

Dostępność